logo-dc Rodinné Centrum Vilémovhttps://www.facebook.com/DetskeLesniCentrumDvorecek

Ceník

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 07.30—16.00 hod. (lze přizpůsobit potřebám rodičů)

Příspěvek na provoz pro školní rok 2016/17

Příspěvek na provoz je stanoven jako měsíční platba ve výši:

jednodenní docházka   500 Kč
dvoudenní docházka   900 Kč
třídenní docházka 1300 Kč
čtyřdenní docházka 1700 Kč
pětidenní docházka 2000 Kč


Na začátku školního roku je nutné uhradit zálohu ve výši jedné měsíční platby (podle přihlášených dní) nejpozději do 30.listopadu daného školního roku. Tato částka bude použita na úhradu příspěvku na provoz za měsíc červen. Ukončí-li dítě docházku předčasně nebo sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude tato záloha použita na doplacení rozdílu.

 

 

 

 

Přihlašovací formulář