logo-dc Rodinné Centrum Vilémovhttps://www.facebook.com/DetskeLesniCentrumDvorecek

Rytmus dne ve Dvorečku

07.00—08.30 příchod dětí, volná hra dětí v oklí základny
08.30—09.00 ranní kruh, motivační otázka a rozhovor na daný den a téma
09.00—09.45 hygiena, svačina, příprava na výpravu
09.45—11.45 výprava, činnosti směřující k danému tématu
11.45—12.00 hygiena, příprava na oběd, ztišení se - pohádka
12.00—12.30 oběd, úklid po obědě
12.30—12.45 příprava k odpočinku, vyzvedávání dětí po obědě
12.45—14.00 spánek dětí nebo odpočinkové činnosti, individuální práce s předškoláky
14.00—15.30 probuzení se, svačina, společné tvoření, volná hra
15.30 - 16.00 závěrečný kruh - reflexe dne a rozloučení, vyzvedávání dětí
 

 

Rytmus MĚSÍCE ve Dvorečku

 

V rámci měsíčního rytmu si děti vyprávějí opakující se pohádkuči příběh, průpověď ke stolu, písně a říkanky, hry, které je daným obdobím provází. Vyvrcholením měsíčního rytmu je společná slavnost dětí pro rodiče i veřejnost. Slavnost je pro rodiče zpětnou vazbou činností a aktivit, kterým se děti ve škole věnují.

Slavnosti a jejich termíny jsou stanoveny vždy nejméně na 2 měsíce předem. Rodiče budou o chystaných slavnostech informováni též emailem.

Nejbližší slavnosti

  Masopust
   
   
   
   

 

 

Rytmus ROKU ve Dvorečku

Roční rytmus zahrnuje harmonogram všech činností a způsobů předškolního vzdělávání předaných dětem v daném školním roce,
tj. pravidelně se opakující aktivity denní, týdenní a měsíční.

Podzim

sklizeň, pečení chleba, stloukání máku, sušení křížal, sběr plodů na zimu, sběr klestí, pečení jablek a brambor, šití jutových sáčků, práce s kamenem a kovem, péče o záhony, sázení stromů, vytváření krmítek a zobu pro ptáky, barvení látek, živel země/vzduch

Zima

úklid, výroba ručního papíru, práce se dřevem, význam světla a tmy, pečení cukroví, vytvoření jesliček, čtení adventních příběhů, vnímání adventní doby, obdarování lidí a zvěře, barvení látek, výroba masek, a, návštěvy kulturních a sportovních míst, živel oheň/vod

Jaro

započetí práce na zahradě, sázení semínek, práce se zemí/hlínou, pečení velikonočního cukroví, barvení vajec, tvoření lít a věnců, výroba moranek, výroba pomlázek a píšťalek, sběr prvních bylin, výroba herbáře, čištění vodních toků, barvení látek, živel voda/země

Léto

tanec, aktivní práce na zahradě, pozorování a sklizeň, sběr a sušení bylin, výroba vonných olejů, pletení věnců, pozorování a poznávání rostlin a živočichů, práce s vodou a vodní hry, koupání, výroba vodních mlýnků a loděk, barvení látek, živel voda/oheň, výlety