logo-dc Rodinné Centrum Vilémovhttps://www.facebook.com/DetskeLesniCentrumDvorecek

O nás

Z čeho vycházíme:

Filozofie lesních mateřských škol (www.lesnims.cz)

LMŠ je alternativou předškolního vzdělávání, v níž se naprostá většina aktivit odehrává venku, za každého počasí s odpovídajícím vybavením. Přirozené prostředí přírody představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Pro extrémní počasí je připraveno jednoduché zázemí zahradního vytápěného domku.

Waldorfská pedagogika

Je založena na celostním pojejí člověka, podporuje jeho všestranný rozvoj a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně se rozvíjí rozum,cita a vůle a v procesu učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. V prvním  sedmiletí  je dítě jedním velkým "smyslovým orgánem". Ze svého okolí okolí doslova "nasává" vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být přizpůsobeno prostředí dítěte, které by mělo být co nejpřirozenější (dřevo, přírodniny, vlna, jemné odstíny barev, hračky z přírodních materiálů atd.). Pedagog by měl dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet jim smysluplné činnosti, které jsou odrazem každodenního života. Skrze pozorování, napodobování a zakoušení dítě utváří svou osobnost.

Zážitková pedagogika

Tento přístup využíváá zážižku jako prostředku výchovy a vzdělávání. Aktivním zapojením do nejrůznějších činností používáme různé smysly a emoce, zážitek je tak pevně fixován. S prožitkem souvisí také nabytí zkušenosti. Zážitková pedagogika pak tuto zkušenost zpracovává a přenáší do běžných životních situací.

Respektovat a být respektován

Při komunikaci s dětmi vycházíme z konceptu Respektovat a být respektován, který je postaven na partnerském přístupu k dětem. S dětmi jednáme s respektem a úctou a snažíme se, aby i ony tak jednaly s námi a ostatními dětmi.Cílem je samostatné dítě s dobrou sebeúctou, které je odpovědné za sebe a své činy.